Nolan Bushnell, fundador da Atari, sobre Steve Jobs na CPBR6 - CocaTech